Műszaki boltban vásárol? - Erről mindenképp tudnia kell

2016.12.06 10:52

Az ünnepi időszakban is érdemes körültekintően dönteni pénzügyekről, így például érdemes tudni, hogy a műszaki termékekhez vásárolható kiterjesztett garancia jellemzően egy speciális biztosítási szerződést takar - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.

A kereskedők nagyobb értékű, új műszaki és elektronikai készülékek vásárlásánál gyakran kínálnak a termék mellé (a kötelező szavatosság és jótállás körét és idejét kibővítő) úgynevezett kiterjesztett garanciabiztosítást vagy termékbiztosítást. Az MNB, közleményében arra figyelmeztet, hogy mindkét szolgáltatás mögött jellemzően egy speciális biztosítási konstrukció áll, melyet a kereskedő kizárólag a biztosító társaság - jegybanki nyilvántartásban szereplő - ügynökeként nyújthat a vásárlóknak.

Egyre jellemzőbb ugyanakkor az is, hogy az ilyen típusú biztosítást - csoportos biztosítási konstrukció keretében - maga a kereskedő köti meg a biztosítóval, és ehhez csatlakozik biztosítottként a terméket megvásárló fogyasztó. A biztosítási díjat ilyen esetben közvetlenül a kereskedő részére kell megfizetni.

Vannak kivételek

A kiterjesztett garanciabiztosításnál a biztosító (szerződéstől függően általában 1-4 évig) a gyári hibából eredő károkat téríti meg, míg a termékbiztosítás az előre nem látható külső fizikai események (például tűzeset, vihar) miatti meghibásodásra (például törés, sérülés) nyújt fedezetet.

A biztosítási szerződéseken (vagy a felek megegyezésén) alapuló "garancia", valamint a jogszabály által előírt kötelező jótállás és szavatosság feltételei akár jelentősen eltérhetnek egymástól. A biztosítási szerződések jellemzően tartalmaznak olyan eseteket (mentesülés, kizárt kockázat), amelyeknél a biztosító nem vállalja a szolgáltatás nyújtását, továbbá fedezeti limiteket és önrész vállalását is rögzíthetnek. A biztosítók emellett az ügyfelektől szigorú kárenyhítési és kármegelőzési kötelezettséget is elvárhatnak.

Figyelni kell a részletekre

A biztosítási szerződés megkötését megelőzően ragaszkodni kell ahhoz, hogy a biztosítással összefüggésben minden felmerülő kérdésre kimerítő választ kapjon a vásárló. Különösen arra, hogy mely eseményekre terjed ki, és melyekre nem terjed ki a biztosítás, illetve milyen szabályok vonatkoznak az önrészre. Fontos információ továbbá, hogy csoportos biztosításhoz való csatlakozással, vagy közvetlenül a biztosítóval történő szerződéskötéssel jön-e létre a biztosítási védelem. A szóbeli tájékoztatás mellett ragaszkodni kell írásos tájékoztató anyag átadásához is.

Az MNB a "Tudatos ünnepek" kommunikációs kampánnyal a fogyasztók felelős és körültekintő hitelfelvételét támogatja az év végén is. Ennek keretében a jegybank "Karácsonyi pénzügyeink" címmel önálló oldalt hozott létre fogyasztóvédelmi honlapján, továbbá Pénzügyi Navigátor Füzetet jelentetett meg a várható kiadások felelős megtervezéséről, és a fogyasztási hitelek kockázatairól.

napi.hu