Nagy változás a nyugdíjpapíroknál - nem lesz egyszerű

2019.01.08 11:32

Tavaly december 23-án hatályba lépett a nyugdíjtörvény módosítása, melynek egyik sarkalatos pontja szerint az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig kötelesek megőrizni a tb-nyilvántartás vezetésére kötelezett vállalkozások a szolgálati időről vagy a nyugdíjmegállapítás során figyelembe vett keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat. Ez azt jelenti, hogy akár 50 évig is őrizniük kell majd azt a cégeknek.

Képtalálat a következőre: „napi.hu nyugdíjkifizetés”
 
A törvényváltozások egyebek mellett a foglalkoztató (ideértve többek közt az egyéni vállalkozót, mezőgazdasági őstermelőt is)  nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét is érintik - írja az adózóna.hu.
 
A  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény (nyugdíjtörvény) új - december 23-ától hatályos - 99/A paragrafusa értelmében a társadalombiztosítási nyilvántartás vezetésére kötelezett vállalkozások az általuk foglalkoztatott biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni. (Ez például egy 16 éves diák munkavállaló esetében előreláthatóan minimálisan 54 év, hiszen 65 év lesz nemsokára a nyugdíjkorhatár, amelyhez plusz 5 évet kell hozzáadni. Mindez azt jelenti, hogy az illető 70 éves koráig meg kell őriznie egykori munkáltatójának az iratokat.)
 
A nyilvántartásra kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetén köteles bejelenteni a fent nevezett munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. A bejelentéssel egyidejűleg a nyilvántartásra kötelezett képviselőjének, illetve a felszámolónak, végelszámolónak kötelező a 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan adatot szolgáltatnia, ha arra korábban nem került sor - hívja fel a figyelmet az adózóna.
 
K. Kiss Gergely
napi.hu