Nem is gondolná, mennyibe kerül ma egy temetés Magyarországon

2015.11.03 19:45

A saját temetésről való gondoskodásnak számos formája ismert, a saját bankszámlán gyűjtögetett megtakarítás mellett egyre népszerűbbek lettek a végtisztesség költségeit térítő biztosítások is.

Egy temetés ára az átlagnyugdíj sokszorosába kerülhet: kis településeken hamvasztásos temetés akár 200 ezer forintért, koporsós forma esetén 250 ezer forintból megtartható. A fővárosi temetőkben viszont a hagyományos temetések díja még szerény külsőségek esetén is a 700-800 ezer forint.

Több mint 2,5 havi átlag öregségi nyugdíj (csaknem 300 000 forint) összegébe kerül hazánkban átlagosan egy temetés, de jelentősek az eltérések a temetés módjától és helyszínétől függően - derüli a CIG Pannónia Kegyeleti Indexéből. : koporsós temetés esetén az index országos értéke 3,2, (380 000 forint) hamvasztásos temetésnél pedig 2,1(250 000 forint). Földrajzilag is jelentősek az eltérések: a Közép-Magyarországi régióban több mint egy havi átlagnyugdíjjal magasabbak a koporsós temetkezés költségei, mint a Dél-Dunántúlon. Egyes kiemelt fővárosi temetőkben ugyanakkor a hagyományos temetések díja még szerényebb elvárások esetén is a 700-800 ezer forintos intervallumban mozog.

A biztosítótársaság kutatása szerint a lakosság négyötödének okozna anyagi problémát a búcsúztatás költségeinek teljes körű finanszírozása. A válaszadók 12 százaléka egyáltalán nem tudna pénzt fordítani erre a célra. Főként a vidéken élők számára jelentene nagy terhet, akik az országos átlagnál nagyobb arányban (50 százalék) gondolják úgy, hogy a temetkezés költségeiről mindenkinek saját magának kéne gondoskodni. A lakosság többsége tisztában van azzal, hogy milyen nagyságrendű kiadással jár a temetkezés. A megkérdezettek csaknem kétharmada (61 százalék) gondolja, hogy annak költsége meghaladja a 250 ezer forintot. A válaszadók 80 százalék-ának okozna anyagi problémát, ha egy közeli hozzátartozója gyászszertartásáról neki kéne gondoskodni.

„Bár a lakosság többsége tisztában van azzal, hogy problémát okoz a temetkezés költsége, az ezzel kapcsolatos aggodalmakat sokáig igyekeznek elhessegetni. Az 50 feletti korosztály esetében már határozott igényt látunk arra, hogy a szeretteiteket megkímélve az anyagi terhektől, még életükben gondoskodjanak a temetés költségeiről. Az ő esetükben olyan kegyeleti életbiztosítás lehet az optimális választás, amellyel nem csak a temetéssel járó költségek és az ügyintézés terheit vehetik le a hozzátartozók vállairól, de a hagyatékról is gondoskodhatnak” – mondta el Rittinger Tamás, a CIG Pannónia igazgatója.

„Amíg az életbiztosítást kötő ügyfelek átlagéletkora körülbelül 35 év, addig a kegyeleti biztosításokat a legtöbb esetben 50 éves kortól egészen 80 éves belépési korig kínálják a biztosítótársaságok” - mondta el Raveczky Zsolt, az ERSTE Biztosító elnök-vezérigazgatója. E konstrukciók – függetlenül attól, hogy az ügyfél a haláláig ténylegesen mennyi időn keresztül fizette a biztosítás díját – előre meghatározott összeget fizetnek ki a kedvezményezettnek, annak hiányában az örökösnek. A szolgáltatók a legtöbbször eltekintenek az előzetes egészségügyi vizsgálattól, inkább egy rövid – általában 1-3 éves – várakozási időszakot írnak elő, amelynek során korlátozottan térítenek.

A kifizetett biztosítási összeg alapvetően függ a belépési életkortól és a havonta fizetett díj összegétől. Míg például 56 évesen havi 3000 forint körüli összeget is elegendő fizetni félmilliós térítésért, addig 70 éves korban 5700 forint a havi díj. Magasabb díj vállalása esetén a szolgáltatás mértéke is jóval magasabb, milliós összeg is lehet. A döntést az anyagi helyzeten kívül az is meghatározza, hogy milyen jellegű temetési szolgáltatásra tart igényt a biztosított, valamint az, hogy szeretné-e, hogy más célokra is maradjon az összegből – írja penzcentrum.hu.

Létezik olyan biztosítás, amely bizonyos betegségek esetén is fizet. Másutt, ha balesetből kifolyólag állapítanak meg nagyobb fokú, 50 százalék feletti rokkantságot, akkor a biztosítás kétszer fizeti a biztosítás összegét: először a baleset következtében fellépő rokkantság megállapításakor, másodszor a haláleset bekövetkeztekor. Sőt, a közlekedési balesetből fakadó rokkantság esetén az addig befizetett díjakat is visszatéríthetik.

Bár a kegyeleti biztosítások élethosszig tartanak, a díjfizetés nem feltétlenül tart addig: általában 85 évnél húzzák meg azt a határt, amely felett a biztosított a továbbiakban már további fizetés nélkül is igényt tarthat a teljes szolgáltatásra. A szolgáltatás ráadásul nem része a hagyatéki eljárásnak, így illeték- és adómentes, vagyis a teljes összeget a méltó végtisztesség megadására fordíthatják az örökösök.

   Temetkezési szolgáltatások ára:
Szolgáltatás                                           Forint
Hamvasztás                                       49 000–85 000
Urna                                                    6500–70 000
Koporsó                                             34 000–600 000
Sírásás                                               11 000–44 000
Temetői szállítás                               6000–11 000
Temetői szolgáltatások                    10 000–50 000
Sírhely megváltása 25 évre             15 000–120 000
Urnahely megváltása 10 évre          12 000–37 000
Urnás temetés                                   60 000–330 000
Szórásos temetés                             80 000–180 000
Koporsós temetés                            110 000–700 000
Családi kripta, sírbolt, sírkápolna   400 000–10,5 millió
         Forrás: Magyar Temetkezési Szakfolyóirat