Nem kedveli az egyház a hamvasztást

2016.10.27 07:42

A Szentszék új irányelve szerint tilos az elhunytak hamvait hazavinni, s otthonunkban tárolni, vagy szétosztogatni a családtagok között. A kétoldalas instrukció, amelyet a Hittani Kongregáció adott ki, úgy rendelkezik, hogy a hamvakat kizárólag szent helyeken, így temetőben lehet tartani. Az irányelv arról is szól, hogy a katolikus egyház továbbra is előnyben részesíti a temetést a hamvasztással szemben. A Vatikán 1963-ban tette lehetővé a hamvasztást, ám sosem támogatta igazán.

Mint a Vatikáni Rádió honlapján írta, az öt pontból álló dokumentumot Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa és Luis Ladaria érsek-titkár írta alá 2016. augusztus 15-i dátummal.

Az Ad resurgendum cum Christo vagyis a Hogy feltámadjunk Krisztussal kezdetű instrukció kimondja: „Az Úr halálára, temetésére és feltámadására emlékezve mindenekelőtt az elföldelés - magyarul a koporsós temetés – a legmegfelelőbb forma, mely kifejezi a test föltámadásába vetett hitet és reményt. Az egyház mint egy anya kíséri a keresztényt földi zarándokútján, Krisztusban az Atyának ajánlja és földi maradványait átadja a földnek abban a reménységben, hogy dicsőségben föltámad. A holtak eltemetésével az egyház megvallja a test feltámadásába vetett hitét és kiemeli az emberi test magasztos méltóságát, mint a személy lényegi alkotó részét.

Nem megengedhető tehát olyan magatartás és szertartás, mely a halál torz értelmezéséből ered, mint például a személy teljes és végleges megsemmisülése, vagy mint a természet Anyával vagy a világmindenséggel való végső egybeolvadása, vagy pedig mint a reinkarnációs folyamat egyik állomása, illetve a végső megszabadulás a test „börtönéből”. Ezenkívül a temetőkben temetkezés szokása megfelelően válaszol az elhunytakat övező vallásos érzületre, hiszen az elhunytak a keresztségük révén a Szentlélek templomává váltak és ezek a törékeny cserépedények a Szentlélekben szolgálva sok jót tettek. A temetőben történő temetés elősegíti továbbá az elhunytakra emlékezést és az értük mondott imát a család és a keresztény közösség részéről, nem kevésbé a vértanúk és szentek tiszteletét.”

nepszava.hu