Nők 40 alapján nyugdíjas és dolgozik? Így kell járulékot fizetnie

2015.03.05 21:48

A 40 év jogosultsági idő alapján nyugdíjas nőkkel kapcsolatban sok kérdést kaptunk a tb- besorolásukra, továbbá a keresőtevékenység melletti járulékfizetésükre vonatkozóan. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

40 éves jogosultsági idő alapján nyugellátásban részesülő nők társadalombiztosítási besorolása:

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, nem áll biztosítási jogviszonyban.

Társadalombiztosítási szempontból, azaz az 1997. évi LXXX. törvény alapján a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező nők egyrészt saját jogú nyugdíjasnak, másrészt – meghatározott szempontból – kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülnek:

Saját jogú nyugdíjasnak ugyanis az a természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján folyósított öregségi nyugdíjban részesül.

Kiegészítő tevékenységet folytató az az egyéni, illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja.

adozona.hu