Nyugdíj- és tb-szabályok: itt a várt megállapodás Amerikával

2015.04.10 20:04

Pont került egy nyolc éve tartó hosszas egyeztetési folyamat végére, és februárban megszületett a társadalombiztosítási rendszerek összehangolásáról szóló amerikai-magyar kétoldalú egyezmény. A megállapodás főszabályként rögzíti, hogy a foglalkoztatott személyekre a munkavégzés helye szerinti jogszabályok vonatkoznak, emellett azonban számos speciális rendelkezést is tartalmaz – közölte a Mazars.

A megállapodás létrejöttét gazdasági jelentősége mellett az is indokolta, hogy számos esetben érkezett megkeresés az Emberi Erőforrások Minisztériumához (és annak jogelődjéhez) egyes társadalombiztosítási kérdéseket illetően, úgy, mint az amerikai jog szerint szerzett nyugdíjak korlátozása .

A megállapodás elsődleges célja az volt, hogy kölcsönösen megkönnyítse a másik szerződő államban való munkavállalás körülményeit, vagyis a munkavállalók, önálló vállalkozási tevékenységet végző személyek esetében korszerű, a befektetések szempontjából is kedvező keretet adó szociális biztonsági szabályozás érvényesüljön.

Az egyezmény hatálya minden olyan jogszabályra kiterjed, amelyek a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, a társadalombiztosítási jogviszony alapján nyújtott öregségi és hozzátartozói nyugellátásokat, valamint Magyarország vonatkozásában a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait szabályozzák (specifikus jogok és eljárások rögzítésével).

Az egyezmény mindazon állampolgárra kiterjed, aki az előbb említett jogszabályok hatálya alá tartozik/tartozott, illetve aki jogát e jogszabályok alapján gyakorolja.

Fontos azonban kiemelni, hogy az egyezmény nem terjed ki az egészségbiztosítás és a balesetbiztosítás, valamint a munkanélküli ellátások koordinációjára. Utóbbival a szerződő államok célja, hogy a munkanélküliek hazájuk munkaerőpiacán maradjanak, míg újra munkába nem tudnak állni.

adozoma.hu