Nyugdíj: így lehet több szolgálati ideje

2015.03.13 14:27

Nem  mindig magától értetődő, az adategyeztetési eljárás során mely időszakokat lehet  biztosításban töltött időszakokként elismertetni, bizonyos esetekben például a külföldi munka és szakmai gyakorlat is beleszámíthat a magyar szolgálati időbe.

Az egyeztetésre kerülő adatok

Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idő, nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők, a foglalkoztató adatai,

az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 37.§ (1) és (4) bekezdése szerint szolgálati időnek számít a biztosított biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama, ha erre az időre a nyugdíjjárulék levonása és befizetése megtörtént.

A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1-jét megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni. Ez utóbbi szabály az ún. szerzett jogok védelmét szolgálja, amely az adott korábbi időszak szabályai szerint szolgálati időnek minősülő időszak érvényesítését biztosítja a későbbiekben is, amikor a jogszabály változás miatt ez az időszak már nem lehet szolgálati idő.

Az adategyeztetési eljárás során az életpályánkat túlnyomórészt kitevő biztosítási időkről kapunk kimutatást, lehetőséget kapva arra, hogy a nyilvántartásban nem, vagy nem helyesen szereplő biztosítási időszakok rendezésre kerüljenek.

A biztosítási időkről szóló kimutatás ellenőrzéséhez hasznos segítséget ad a kimutatáson szereplő „Foglalkoztató megnevezése” rovat, ahol az a munkahely vagy jogutódja szerepel, amely a foglalkoztatási adatot szolgáltatta.

Régebbi, esetleg rövid időtartamú munkáltatóinknál segítséget adhat a munkaviszony adatainak ellenőrzéséhez a munkáltató megnevezése.

elemzeskozpont.hu