Nyugdíj: ilyenkor számítható újra

2015.06.16 07:06

Meghatározott feltételek esetén a korhatár előtti ellátásban részesülőt megillető összeg újraszámítható az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor.

A nyugdíjrendszer 2012. január 1-jétől történő módosítását követően saját jogú öregségi nyugdíj megállapítására az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző időponttól nincs mód. Ezen időponttól tehát a korábban ismert előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes öregségi nyugdíj, korengedményes öregségi nyugdíj megállapítására már nincs jogi lehetőség.

Az átalakítás a 2011. december 31-éig megállapított fent említett korhatár előtti nyugellátásokat is érintette, ugyanis azon személyek nyugellátása, akik ezen időpontig nem töltötték be a reájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 2012. január 1-jétől kezdődően a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khtv.) vonatkozó rendelkezései szerint, már nem saját jogú nyugellátásként, hanem – azonos összegben – úgynevezett korhatár előtti ellátásként folyósítják tovább. A változás az ellátás összegét nem befolyásolta, azonban 2012. január 1-jétől kezdődően az érintett személyek már nem minősültek saját jogú nyugdíjasnak.

Mivel a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek nem minősülnek saját jogú nyugdíjasnak, adott a kérdés, hogy a nyugdíjkorhatáruk betöltésekor újraszámítják-e a korábban megállapított ellátásukat, illetve kell-e kérniük a nyugdíj megállapítását.

adozona.hu