Nyugdíj: nem kaphatja meg a 13. havit a 65 évesek nagy része 2022-ben

2022.01.18 06:46

Az Adó.hu-n Molnárné Balogh Márta tb-szakértő részletezte a kormányrendeletet, és elárulta, hogy érdemes figyelembe venni a 13. havi ellátást a nyugdíjba vonulásnál.

Adategyeztetés
 
Hamarosan esedékes a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi kifizetése. Erre az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban vagy az azzal egy tekintet alá eső ellátásban részesül - olvasható a portálon. (A nyugdíjtörvény szerinti ellátások: saját jogú, illetve hozzátartozói jogon szerzett mezőgazdasági szövetkezeti járadék, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék, növelt összegű járadék.)
 
Tizenharmadik havi ellátásra jogosultak
 
A tizenharmadik havi nyugdíjra jogosultakon (saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban, és a nyugellátásokkal egy tekintet alá eső ellátásokban részesülők) túl részesülnek a juttatásban fenti Kormányrendeletben meghatározott más ellátások jogosultjai is, ha a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára részesülnek az ellátásban.
 
A vonatkozó  kormányrendeletben  elérhető a hosszú lista arról, hogy a 13. havi ellátás milyen nyugdíjszerű ellátásban, járandóságban, illetve egyéb támogatásban lévőket illet meg 
 
Ha a jogosult a nyugellátásokból, illetve részletezett ellátásokból egyszerre több ellátásban részesül, a tizenharmadik havi ellátásra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.
 
A tizenharmadik havi ellátás összege azonosan a tizenharmadik havi nyugdíjjal, 2022. február hónapban már teljes egy havi összegben kerül kifizetésre, külön kérelem nélkül, hivatalból.
 
Jogosultság majd csak 2023-ban
 
Amikor a nyugdíjba vonulás időpontjáról döntünk, most már azt a körülményt is jó figyelembe venni, hogy ha nem 2021-ben, hanem 2022-ben történik a nyugdíjba vonulás, az érintett, 2023-ban lesz jogosult első alkalommal a tizenharmadik havi nyugdíjra. (Ugyanez vonatkozik természetesen a tizenharmadik havi ellátásra jogosultakra is.) Mivel 2022-ben az 1957. január 1. és december 31. között született személyek adhatják be az öregségi nyugdíj iránti igényüket, ezért ők idén kimaradnak a pluszjuttatásból.
 
Tizenharmadik havi juttatás elhalálozás esetén
 
Ha a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve tizenharmadik havi ellátásra jogosult személy még a juttatás februári kifizetése előtt, 2022. január hónapban elhalálozik, a juttatás felvételére jogosult lesz a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben, e személyek hiányában az örökös veheti fel az ellátást a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása időpontjától számított egy éven belül.
 
Fontos tudni, hogy ebben az esetben a kifizetést kérni kell, az nem történik meg kérelem nélkül.
 
napi.hu