Nyugdíjas Szervezetek Koordinációs Tanácsa alakul Miskolcon

2015.12.06 16:33

Miskolc város polgármestere, 2015. december 1-én, kötetlen beszélgetésre invitálta, és látta vendégül a Miskolcon működő nyugdíjas klubok vezetőit.

A meghívás célját a meghívót aláíró várost vezető polgármester, Dr. Kriza Ákos, és a helyi FIDESZ és KDNP frakcióvezetők, Soós Attila és Molnár Péter fogalmazta meg, mely szerint

„…mindent szeretnénk megtenni annak érdekében, hogy a miskolci nyugdíjasok érezzék, hogy megbecsüljük őket, és értékeljük azt a sok éves munkát, amellyel hozzájárultak a város újjáépítéséhez és fejlődéséhez.”


A beszélgetést, - Dr. Kriza Ákos polgármester más irányú elfoglaltsága miatt - Dr.Kiss János alpolgármester vezette be, aki ígéretet tett arra, hogy a mostani beszélgetést, legalább félévente a városvezetés szándékában áll összehívni, hogy a miskolci nyugdíjasokat érintő legfontosabb kérdéseket, problémákat, javaslatokat meg lehessen vitatni. Az alpolgármester úr szólt a Salkaházi program, nyugdíjasok körében történő kedvező fogadtatásáról is.

nyugdijas_koordinacios_tanacs_1512_ja_3.jpg

fotó: Juhász Ákos

Elsőként érdekvédelmi szövetségünk elnöke, aki egyben az Összefogás Nyugdíjas klub vezetője is, kért és kapott szót. A hozzászólásában elhangzott kérésekkel és javaslatokkal Kiss János alpolgármester egyetértett, és ígéretet tett arra, hogy megvalósításukat szorgalmazni fogják.

Teszárovics Miklós hozzászólásában először is örömét fejezte ki, hogy végre létrejöhet egy olyan fórum, amelyen lehetőség nyílik, a város közel egyharmadát kitevő nyugdíjas lakossága, autentikus, (tehát a gyökerektől származó), városi történéseket-, döntéseket érintő véleménynyilvánítására.

nyugdijas_koordinacios_tanacs_1512_ja_1.jpg

Kifejtette, hogy nincs olyan döntés a városban amely, közvetlenül, vagy közvetve (családtagjaikon keresztül) az idősebb korosztályt ne érintené. Majd, nyugdíjas klubvezetőként beszélt arról, hogy gondjaink – mint cseppben a tenger – jelzik a városban-, sőt a megyében élő nyugdíjasok problémáját is.

A nyugdíjasok egyik legfőbb problémája, hogy kevés a nyugdíj (mind amellett, hogy a városban a nyugdíjátlag az országos nyugdíjátlag felett van, a nők nyugdíjátlaga alig haladja meg a 80 ezer forintot, nem beszélve arról, hogy a munkanélküliség miatt sok családnál, még ha ideiglenesen is, az egyetlen bevételi forrás a nyugdíj!)

A problémák sorában második helyen az egészség romlás áll (adatok támasztják alá, hogy a gyógyszerfogyasztási átlag 13 ezer/hó, és a legnagyobb gyógyszerfogyasztó társadalmi réteg az idősebb korosztály). Megjegyezte, hogy a nyugdíj, alig elegendő élelmiszervásárlásra, gyógyszerre, és háztartási energiavásárlásra, amelyből a nyugdíjasok a legtöbbet költenek! (Ezt tetézi a 27% áfa, valamint a havonta változó /leginkább emelkedő/ gyógyszerárak).

A következő probléma a magány, az egyedüllét, és ami ezzel jár, a szeretet és a fontosságtudat hiánya, mely nagyon sok idősebb embert érint. Ennek okai a migráció, (amikor a fiatalabb nemzedék jobb megélhetőség reményében másutt keresi boldogulását), valamint a társ elvesztése. Mindezek mentálhigiénés problémákhoz, megbetegedésekhez vezethetnek!

Fontosak a társas kapcsolatok, a valahova való tartozás érzésének kielégítése. Ezt biztosíthatják (sokszor a család nemléte, és/vagy távolléte miatt) a nyugdíjas kis társadalmi közösségek (klubok, hagyományőrzők, hobbikörök, stb.).

Ezt összegezve (egy részt, az egyéni hozzájárulások nem teszik lehetővé a közösségek fenntartására elegendő pénz előteremtését; másik oldalról igény van a társadalmilag hasznos és kívánatos közösségek meglétére), ezért továbbra is kérjük a nyugdíjas közösségek működésének támogatását, például az általuk használt helyiségek ingyen rendelkezésre bocsájtásával!
 
Ami az egészségromlást illeti az egészségügy állapotával kapcsolatosan megemlítette, hogy különösen az idősek vonatkozásában /finoman szólva is/ van még bőven mit tenni! Az idősebbek hajlamosak bizonyos betegségekre pl. influenza (kedvezményes oltása idős korban megoldott) és ilyen a tüdőgyulladás (sokan kórházba kényszerülnek – kórokozók – stb.) Ma már az élethosszig tartó tüdőgyulladás elleni védelem, rendelkezésre áll (Prevenál 13). Több helyen az országban, megoldották az önkormányzatok, hogy hozzájárulnak az oltóanyag árához és van, ahol bizonyos életkortól aki kéri, ingyen biztosítják azt! Kéri az önkormányzatot, hogy az idősebbek tüdőgyulladás elleni védőoltását (hasonlóan az influenza elleni védőoltáshoz) az önkormányzat oldja meg!

Teszárovics Miklós következő problémának említette az idősebbek bűncselekmények elleni biztonságát is. Amiben Miskolc város önkormányzata nagyon dicséretes módon lépet, pl. a Salkaházi program keretében az egyéni vészjelző készülékek nyugdíjasoknak történő biztosításával. Hasonlóan dicséretesnek ítélte meg az idősek számítógéppel (laptoppal) való ellátása is, mely nemcsak az élethosszig tartó tanuláshoz, a generációk közötti kapcsolatok/párbeszédek fenntartásához/erősítéséhez (mint ahogyan elmondta, ha neki is gondja van a számítógép használattal, valamelyik unokájától kér segítséget) járul hozzá, hanem a magány enyhítéséhez is (pl. skype a távolban élő szeretettekkel. Ismer olyan nyugdíjas nagymamát, aki a kétezer kilométerrel távolabb élő unokának mesél esténként magyar meséket). Igény van olyanok számára is, akik már rendelkeznek saját számítógéppel, hogy támogassa az önkormányzat a számítógép-kezelő tanfolyamokat nagyon kedvezményesen (Uram bocsá’) ingyenesen, fejezte be hozzászólását az elnök.

nyugdijas_koordinacios_tanacs_1512_ja_5.jpg

A nyugdíjas szervezetek képviselői elmondták, nagy segítség számukra a Salkaházi Sára program. Nem csupán az anyagi juttatás jelent sokat, nagy szükségük van a kulturális és szabadidős programokra is. Felvetették, ha lenne egy kisbusz, amit használhatnának, azt beosztanák a szervezetek egymás között, és könnyebben jutnának el kirándulásokra.

A találkozón elhangzott: a miskolci önkormányzat létrehozza a Polgármesteri Hivatalban a Nyugdíjas Szervezetek Koordinációs Tanácsát. A jövőben ez a szervezet fogja koordinálni a nyugdíjas szervezetek és az önkormányzat találkozóit, amit ezentúl évente kétszer hívnak össze
.