Nyugdíjas munkavállaló munkahelyi balesete üzemi baleset lehet-e?

2021.11.02 10:50

Gyakran felmerül kérdésként, hogy nyugdíjas munkavállaló munkabalesete esetében kell-e üzemi balesetet elismerő határozatot hozni. A kérdés megválaszolása a jogszabályi rendelkezések áttekintésével sem egyszerű. A jogértelmezésben segítséget nyújthat a Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztályának állásfoglalása.

Nyugdíj utáni munkavállaló
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezései szerint az üzemi baleset megtörténtét munkabaleseti vagy üzemi baleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Amennyiben a balesetet nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie kell. 
 
Azt, hogy a munkáltatóhoz bejelentett baleset társadalombiztosítási szempontból is üzemi balesetnek minősül-e, a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv határozattal állapítja meg. A bejelentett üzemi baleset tényét, a baleset üzemi jellegét, a foglalkozási megbetegedés tényét a baleseti táppénz megállapítására jogosult társadalombiztosítási kifizetőhely vagy a munkáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatal határozattal állapítja meg. Az egészségbiztosítás baleseti ellátásai kizárólag e határozat alapján vehetők igénybe. A határozatnak tartalmaznia kell, hogy mikor történt a baleset, és az milyen egészségkárosító következményekkel járt. 
 
forrás: adozona.hu