Nyugdíjasnak megbízás vagy alkalmi munkavállalás?

2016.06.27 07:42

Egyesületünknél a hímzőtanfolyam oktatójának nyugdíjas magánszemélyt kértek fel egy speciális hímzés megtanítására. A képzés mintegy 80-100 órában történik. Az oktatónak nincs vállalkozói igazolványa és egyéb számlaadásra sem képes. Alkalmi munkavállalási vagy megbízási szerződéssel helyes foglalkoztatni? A kérdésre dr.Radics Zsuzsanna tb-szakértő válaszol az adozona.hu oldalán.

 

A leírt esetben alkalmazható mind a megbízás, mind az alkalmi munkavállalás. Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén figyelemmel kell lenni az alábbi szempontokra.

Alkalmi munkavállalásban foglalkoztatás korlátozott időre jöhet létre. A munkáltató és a munkavállaló között

– összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, és

– egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és

– egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig

létesíthető alkalmi munkaviszony.

Az egyesület által foglalkoztatott munkavállalók és alkalmi munkavállalók arányára is kötött. Azaz alkalmi munkára irányuló foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az 1 főt,

– 1-5 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 2 főt,

– 6-20 főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a 4 főt,

– 20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 százalékát.

Ugyanakkor a megbízás esetén a fenti kötöttségekkel nem kell számolni, azaz a megbízás kötetlenebb foglalkoztatási forma.

Közteher: Eltérő közterhekre is érdemes figyelemmel lenni, hiszen ez is befolyásolhatja a döntést.

Alkalmi munka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1 000 forint napi közteherfizetés áll fenn.

Megbízás

Megbízásban ellátott feladat esetén akkor jön létre biztosítási jogviszony, ha járulékalapot képező megbízási díj eléri a minimálbér harminc százalékát, illetve naptári napokra annak harmincad részét. Biztosítási jogviszony fennállása esetén, a jogviszonyt be kell jelenteni T1041-es nyomtatványon és a tevékenységért járó díjazás – személyi jövedelemadó előleg számításánál figyelembe vett összeg – alapján kell megfizetni a 10 százalék nyugdíjjárulékot valamint a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot, a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot.  A megbízó a fenti alap után 27 százalék szociális hozzájárulási adót fizet.

Megjegyzés: saját jogú nyugdíjas esetén 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak akkor kell levonni, ha nyugdíjának folyósítása szünetel.

Ha a járulékalapot képező megbízási díj nem éri el a minimálbér harminc százalékát, illetve naptári napokra annak harmincad részét, akkor biztosítási jogviszony nem jön létre. Ez esetben a járulékokat nem kell levonni, azonban – az ingyenes megbízást kivéve – a 27 százalék szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni.

adozona.hu