Nyugdíjnál is számít a többletmunka

2017.01.27 09:17

Évente, havi 6 ügyelet teljesítése mellett, majdnem 5 hónapnyi plusz szolgálati időt jelent nyugdíjba vonuláskor – hívja fel a figyelmet a Magyar Orvosok SZakszervezete.

Az alkalmazott egészségügyi dolgozó a heti 48 órás, a munkáltató által elrendelhető munkaidőn felül többletmunkát vállalhat, amelynek mértéke nem haladhatja meg a heti 12 órát, illetve ha a többletmunka kizárólag egészségügyi ügyelet ellátására irányul, akkor a heti 24 órát.

A Magyar Orvosok Szakszervezete (MOSZ) jogi segítséget kínál mindazoknak, akiknél nem megfelelő az önként vállalt többletmunka-elszámolás, felhívásukban hozzáteszik azt is, hogy a szolgálati idő beszámítása az uniós csatlakozásig visszamenőleg jár.

Az egészségügyi dolgozó többletmunka vállalására nem kényszeríthető, jogos érdeke ezzel összefüggésben nem csorbítható, érdekérvényesítési lehetősége nem korlátozható. Az egészségügyi dolgozók között tilos hátrányos megkülönböztetést tenni az önként vállalt többletmunka vállalásával összefüggésben. Az önként vállalt többletmunkáról a munkáltató és az alkalmazott egészségügyi dolgozó megállapodást köt. A megállapodást írásba kell foglalni.

A munkáltató az önként vállalt többletmunkáról nyilvántartást köteles vezetni, amely havonkénti bontásban tartalmazza: azon egészségügyi dolgozók nevét, akivel önként vállalt többletmunkáról megállapodást kötött, az általuk vállalt többletmunka órakeretét, a vállalt órakeret terhére ténylegesen elrendelt munkaidőt. Az önként vállalt többletmunkáról vezetett nyilvántartást az egészségügyi szolgáltató közli az egészségügyi államigazgatási szervvel.

Az alkalmazott egészségügyi dolgozó napi 12 órát meghaladó munkavégzésre beosztható, ha önként vállalt többletmunkára kötött megállapodása van. Ennek hiánya esetén két naptári hetente legfeljebb egy alkalommal a rendes munkaidő (heti 40 óra), vagy a munkáltató által elrendelhető (heti 8 óra) keret terhére.

Az önként vállalt többletmunka pontos elszámolása és az illetékes szerv felé való lejelentése nem csak azért fontos, mert érte legalább 50 százalékkal magasabb díjazás jár, hanem mert annak minden 8 órája egy nappal növeli a szolgálati időt, így emeli a nyugdíj mértékét. Tehát ha nincs jól elszámolva, nem csak most kap a dolgozó kevesebb fizetést, hanem majd a nyugdíja is kevesebb lesz.

Az elszámolás úgy ellenőrizhető, hogy a munkáltatótól kikért, önként vállalt többletmunka adatainak egyezniük kell az adott évben teljesített ügyeletek számának tizenkétszeresével.

moszhonlap.hu