Ők sem dolgozhatnak vasárnap a boltokban, de vajon miért?

2015.03.10 17:44

Végezhet-e kereskedelmi tevékenységet az élettárs vasárnap március 15-e után? Hány forintos órabért, illetve milyen pótlékot kell fizetni az új törvény alkalmazásával a vasárnapi munkavégzésre? – kérdezte olvasónk. dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász szakértőnk válaszolt.

Március 15-étől a munka törvénykönyve (Mt.) szerint vasárnapra rendes munkaidő a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény keretei között foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be (101. paragrafus (1) bekezdés j) pont).

A törvény 6. paragrafusa szerint az az üzlet, amelynek árusító tere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárva tartási időszakban (jelen esetre konkretizálva vasárnap) is nyitva tarthat, de csak a következő feltételekkel:

– az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,

– egyéni cég tagja, vagy

– gazdasági társaság legalább egyötöd tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy

– az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

Segítő családtagnak minősül az egyéni vállalkozónak, az egyéni cég tagjának, a gazdasági társaság legalább egyötöd tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjának a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi. V. törvény 8:1. paragrafus (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, aki a kereskedelmi tevékenység folytatásában személyesen vesz részt.

A Ptk. szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Ezek szerint tehát az élettárs nem minősül közeli hozzátartozónak („csak” hozzátartozónak), így nem lesz foglalkoztatható vasárnap.

Az Mt. március 15. napjától hatályos rendelkezése szerint vasárnapi munkavégzés esetén 50 százalékos bérpótlék (vasárnapi pótlék) csak abban az esetben jár, ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. paragrafus (1) bekezdés d), e), i) pontjaiban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, azaz

d) többműszakos tevékenység keretében,

e) készenléti jellegű munkakörben,

f) kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben.

adozona.hu