Önnek is elege van már ezekből a telefonhívásokból?

2015.10.30 08:12

Mindenkivel megtörtént már, hogy kihagyhatatlan ajánlattal keresték telefonon – gyakran a legalkalmatlanabb időpontban. Általában valaminek a megvásárlására buzdítanak a direkt marketingesek.

A direkt marketinges cégek személyes adatokat tartalmazó listákat, adatbázisokat használnak, ezek alapján keresik meg az ügyfeleket. 1992 előtt a népesség-nyilvántartó legálisan árulta ezeket a listákat, ma pedig már több forrásból is hozzájuthatnak a vállalkozások. Másik fontos adatforrás a cégek saját ügyfélnyilvántartása, amelyek számára valahol, valamikor, maga a megkeresett ügyfél adta meg elérhetőségét. Ilyen adatokat meg lehet tudni például a telefonkönyvekből, a postaládákról leolvasott a nevekből, címekből és honlapokon közzétett információkból is. Extrém eset, de előfordult már, hogy a szemétből szedett adatokat egy cég. Ezért érdemes a névre érkezett küldeményeket, hivatalos iratokat, számlaleveleket apró fecnikre tépni, mielőtt a kukába kerülnének.

A telefonálás nem mindig illendő – például hétvégén reggel kilenckor, vagy ünnep idején történő – időpontját tekintve nincs külön szabályozás.
– A cégeket munkaidőben hívjuk, a magánszemélyeket pedig reggel 9 és este 8 óra között – válaszolta érdeklődésünkre egy megkeresett direkt marketinges kft. munkatársa. Elmondta még azt is, hogy a felhívottak túlnyomó többsége meghallgatja az ajánlatokat, vagy válaszol a kérdőívekre. Nagyon ritka a durva elutasítás. Ez utóbbi esetben is inkább tájékozatlanságról van szó, azt hiszik, hogy szórakoznak velük, vagy zaklatni akarják őket. Holott erről szó sincs, ez a munkájuk, ebből élnek, és keményen dolgoznak.

Aki nem akarja, hogy újra megkeressék, az közölje a telefonáló direkt marketingessel, hogy húzzák ki a listáról, a jövőben sem kér hívást. Ezt kötelesek megtenni. Annál is inkább, mert a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény kimondja: ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személy közvetlen megkeresésével – különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján –  kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

 

Leszerelés

Az interneten különféle honlapokon írják le tapasztalataikat az erőszakos direkt marketing áldozatai. Egyikük briliáns, bár lehet, hogy nem éppen jogszerű megoldást talált. Az őt folyton zaklató telefonáló számát átirányította a rendőrség központi számára. Frappáns megoldás, ha azonnal közli a kuncsaft a telefonálóval, hogy elégedett a bankjával, van pénzügyi tanácsadója, nyaralója, allergiás a gyapjú ágyneműre, és magányosan él. E csoport tagjait megfoghatatlan okból úgy kerülik az üzletkötők, mint a pestisest.

 

Az internetes marketing is gyakori
A gyakorlatban többnyire a weboldalakon történő regisztráció, illetve online promóciók, továbbá webáruház szolgáltatások igénybevétele kapcsán kerülhet sor direkt marketinges hozzájárulások beszerzésére az erre vonatkozó megfelelő külön mező kipipálásával (amely mező nem lehet előre kipipálva). Elektronikus direkt marketing esetén a reklámtörvény szerint amennyiben egy természetes személy előzetesen hozzájárult ahhoz, hogy egy vállalkozás elektronikus direkt marketinget küldjön a részére, úgy biztosítani kell, hogy bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozzon, ha szeretne. A leiratkozás lehetőségét mind postai úton (levélcím megjelölésével), mind elektronikus úton biztosítani kell, és oly módon, hogy a leiratkozó személye egyértelműen beazonosítható legyen. A leiratkozási címről és egyéb elérhetőségről a reklámüzenetben egyértelműen és szembetűnően kell tájékoztatni a címzettet. A leiratkozást követően az adott személy valamennyi adatát haladéktalanul törölni kell az adatbázisból.

teol.hu