Özvegyi nyugdíj különböző állampolgárság esetén

2015.03.11 20:25

Részesülhet-e özvegyi nyugdíjban például egy magyar férj elhalálozása esetén román felesége?

Özvegyi nyugdíjra a felesége akkor jogosult, ha Ön öregségi nyugdíjasként hal meg. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a házastárs halálától legalább egy évig jár.

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra a felesége akkor jogosult, ha az Ön halálakor

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy
b) megváltozott munkaképességű, vagy
c) házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Ha Ön a házasság megkötésekor az Önre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte, a felesége özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a házasságból (a korábbi együttélésből) gyermek származott, vagy Önök a házasság megkötésétől öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek.

Az előző bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt kötött házasságot felbontották és - bármelyikük irányadó korhatárának betöltése után - ismét házasságot kötöttek.
Megözvegyülés esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj hatvan százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

A (végleges) özvegyi nyugdíj mértéke a saját jogán nyugdíjban nem részesülő özvegy esetében hatvan százaléka, a saját jogán is nyugdíjas özvegy esetében harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna.

A fentiek arra az özvegyre is vonatkoznak, aki Romániából kap nyugdíjat.
A kérdésre nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

infogyor.hu