Paneltűz – Jogerősen is felmentették a tűzoltókat

2016.07.01 16:35

A Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság a mai napon kihirdetett ítéletében jogerősen is felmentette a tűzoltókat.

paneltuz2.png

Az Avason történt paneltűz kapcsán egy közvádas büntetőügy volt folyamatban, melyben a Miskolci Járásbíróság 2014 szeptemberében első fokon ítéletet hirdetett. Abban az ügyben a bíróság az elsőrendű vádlottat – akinek ismeretlen okból a lakásában keletkezett a tűz – bűnösnek mondta ki közveszélyokozás vétségében és 3 rendbeli segítségnyújtás elmulasztása bűntettében, ezért őt 4 év börtönbüntetésre ítélte.

Ellenben a másod-, harmad- és negyedrendű vádlottat – akik a panelház felújítását végző cégek munkatársai voltak – az ellenük foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt emelt vád alól felmentették. A bíróság akkor indokolásában részletesen kifejtette, hogy a tűz terjedését nem a panelház műanyag szigetelése, hanem a kigyulladt lakás lángjai okozták.

Ezzel szemben az elsőrendű vádlott nem szólt a tűzoltóknak és a szomszédoknak sem, amikor kigyulladt a lakása, és annak ajtaját nyitva hagyva távozott az épületből. A tűzesetben hárman vesztették életüket, továbbá 12 személy szenvedett füstmérgezést.

A másodfokú bíróság az első fokon elítélt elsőrendű vádlottat bűncselekmény hiányában felmentette. A másodfokú bíróság indokolása szerint a közveszély bekövetkezett akkor, amikor a vádlott lakása kigyulladt, így az a tény, hogy a vádlott a lakást elhagyva – annak bejárati ajtaját nyitva hagyva – távozott a lakásból, közveszélyt nem idézett elő, mert az már fennállt. A tűz keletkezésének oka és helye bizonyítékvesztés miatt megállapítható nem volt, maga az ügyészség sem a tűz okozását rótta az elsőrendű vádlott terhére, hanem azt, hogy a lakásból távozása során a bejárati ajtót maga után nem zárta be. Az ellentétes tartalmú döntés miatt a vádlott vonatkozásában az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik, míg a panelház felújítását végző cégek munkatársainak felmentését a másodfokú bíróság helyben hagyta, így az ő vonatkozásukban az ítélet jogerős.

paneltuz3.png

A tűzesetben elhunyt család hozzátartozója, az édesapa pótmagánvádat nyújtott be a tűzesetnél eljárt tűzoltókkal szemben arra hivatkozással, hogy a tűzoltó vádlottak foglalkozási szabályt szegtek, és ezek a szabályszegések ok-okozati összefüggésben állnak a három sértett halálával.

A Miskolci Járásbíróság 2014 decemberében hirdetett első fokon ítéletet M. F. és 6 társa ügyében. A bíróság a pótmagánvádra indult büntetőügyben első fokon felmentette valamennyi vádlottat az ellenük emelt vád alól. A pótmagánvádló polgári jogi igényét elutasította.

Az elsőfokú bíróság 4 tűzoltó esetében megállapította, hogy semmilyen foglalkozási szabályt nem szegtek, míg három tűzoltó esetében azt állapította meg, hogy habár kisebb-nagyobb fokú szabályszegés történt, azok azonban nem állnak ok-okozati összefüggésben a sértettek elhalálozásával, ezért valamennyi vádlott vonatkozásában – bizonyos vádlottak esetében bűncselekmény hiányában, míg mások vonatkozásában bizonyítottság hiányában – felmentő ítéletet hozott.

paneltuz5.png

A pótmagánvádló és jogi képviselő fellebbeztek a döntéssel szemben, kérve a tűzoltók bűnösségének megállapítását és büntetés kiszabását.

A Miskolci Törvényszék mint másodfokú bíróság a mai napon kihirdetett ítéletében jogerősen is felmentette a tűzoltókat.

A másodfokú bíróság részletes bizonyítást folytatott le az ügyben és annak eredményeként állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat megfelelően értékelte, az indokolási kötelezettségének eleget tett. Hangsúlyozta a törvényszék, hogy a tűzoltás a tűzoltók felderítő és életmentő tevékenysége egy dinamikus folyamat, amely során elképzelhetetlen, hogy a tűzoltásvezető minden egyes helyzetre kiterjedő, átfogó, részletes és mindentől függetlenül kötelezően alkalmazandó utasítást adjon a felderítés és az életmentés tekintetében, ezért a tűzoltásvezető vonatkozásában a bizonyítottság hiányát bűncselekmény hiányára módosította.

minap.hu