Regisztrálkozás, Kubatov-lista, politikai nyomásgyakorlás

2020.12.15 14:49

Rengetegen felkapták ám a fejüket Rogán Antal miniszter nyilatkozata után, miszerint aki nem regisztrál a vakcinára, az „értelemszerűen hátrébb kerül a sorban”. Hisz’ sokan épp azért nem kívánnak regisztrálni, mert – így mondják – nem kívánnak adatokat közölni a Kubatov-lista frissítéséhez… Az ominózus nyilatkozat pedig azt helyezi kilátásba, hogy ők az életkoruktól, az egészségi állapotuktól, a veszélyeztetettségüktől függetlenül kerülhetnek hátrányba a regisztrálókkal szemben. Dr. Magyar György ügyvédet kérdeztük: jogilag nem aggályos-e az effajta hátránnyal fenyegetés?

 
Emlékeztetőül a Wikipédia a Kubatov-listáról: „a 24.hu 2019. októberi cikke szerint a választópolgárokkal kapcsolatban az alábbi betűjelzéseket alkalmazzák a listát kitöltő aktivisták: T (támogat), E (elutasít), B (bizonytalan), N (nincs otthon), R (rossz cím), G (egyéb), M (mozgássérült), H (elhunyt), K (elköltözött)”. 
 
Momentán pedig az a helyzet, hogy ha regisztrál valaki a neten vagy a Müller Cecília által küldött Vakcinainfó-levélhez mellékelt űrlapon, akkor vagy kitölti a kormánnyal való kapcsolattartási szándékát firtató rubrikát vagy nem. Tehát vagy „T” vagy „nem T” (azaz „E vagy B”) minősítés kerülhet a neve, címe, egyéb elérhetősége és TAJ-száma mellé. Aki viszont nem ad információt az oltakozási szándékáról (és az „árukapcsolással” egy füst alatt arról is, hogy támogató „T”-e vagy sem), az hátrébb kerülhet a sorban.
 
– Mit gondol jogászként erről az eljárásról? – kérdeztük Magyar Györgytől.
 
– A közelmúltban elindult a vakcinainfo.gov.hu internetes oldal, amelyen előzetesen regisztrálni lehet a koronavírus elleni – egyelőre nem ismert forrásból származó, nem ismert hatóanyagú, nem ismert, nem publikált teszteredményekkel rendelkező – vakcinára, védőoltásra. És az előzetes regisztrációval kapcsolatosan felmerülő legfőbb aggály valóban az, hogy a regisztrációs adatokat közvetlenül a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerzi meg – mondta. Majd részletezte is, méghozzá írásban, mire alapozható ez.
 
A  Vakcinainfo.gov.hu adatkezelési tájékoztatójában olvasható:
 
„(…) A fentiekre figyelemmel, az adatkezelés célja az, hogy az érintettek tájékoztatást kaphassanak, és jelezhessék igényüket a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatosan a Miniszterelnöki Kabinetiroda útján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (1139 Budapest, Váci út 73/A, továbbiakban: NEAK) részére annak érdekében, hogy az hatékonyan közreműködjön a koronavírus elleni védőoltás megszervezésében.
 
A személyes adatok megadásával és a „Megismertem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat az adataim továbbítása céljából” gombra kattintással, továbbá az űrlap végén található „REGISZTRÁLOK” gombra kattintással Ön önkéntes hozzájárulását adja, hogy a közölt személyes adatokat (név, lakcím, e-mailcím, telefonszám, életkor és taj-szám) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig, Magyarország kormánya megbízásából a Miniszterelnöki Kabinetiroda összegyűjtse és átadja a NEAK részére. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a közölt személyes adatokat a NEAK részére történő átadásig titkosított adatbázisban tárolja, nyilvánosságra nem hozza, külföldre és a NEAK-on kívül harmadik félnek nem továbbítja. Az adatok NEAK részére történő átadását követően, a Miniszterelnöki Kabinetiroda a közölt személyes adatokat nem kezeli.
 
A közölt személyes adatok NEAK részére történő átadását követően, az adatkezelő a NEAK. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdés o) és p) pontjai alapján a NEAK határozza meg a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, irányítja a területi egészségügyi ellátás megszervezését, valamint részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban. (…)”
 
 
Magyar György a Hírklikknek azt mondta: – A legfurcsább és legaggályosabb ebben az adatkérésben és adatkezelésben az, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodának az egészségügyi ellátással, a járványhelyzet szakmai kezelésével, valamint ezekhez közvetlenül kapcsolódó központi beszerzésekkel összefüggésben semmilyen közjogi feladat- vagy hatásköre nincs, vagyis közjogi jogalapja sincs arra, hogy szenzitív adatokat kérjen állampolgároktól, magánszemélyektől. 
 
Ugyanis a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. § h) pontja szerint Magyarország minisztériumai közé tartozik a Miniszterelnöki Kabinetiroda is. E törvény 2. § (1) bekezdése szerint a miniszterelnök politikai munkaszervezeteként működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda.
 
Továbbá a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a miniszterelnök kabinetfőnöke a kormány általános politikai koordinációért, kormányzati kommunikációért, turizmusért, vendéglátásért, valamint – a 3/A. §-ban foglalt kivétellel – e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért és – a 13. § g) pontja esetében a miniszterelnök nevében – a mozgóképszakmai hatóság működtetéséért felelős tagja. A kabinetfőnök irányítja a központi államigazgatási szervek közül a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt és a Nemzeti Koncessziós Irodát.
 
 – Az iménti jogszabályhelyekből látható, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodának és a miniszterelnök kabinetfőnökének, vagyis Rogán Antalnak számos feladat-és hatásköre van. Ezek ellátására bizonyos közjogi felhatalmazással is rendelkezik, de ebbe az egészségügy, mint szakmai ágazat egyáltalán nem tartozik bele!
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza a betegjogokat, mint alapvető és elidegeníthetetlen emberi jogokat. Egyik legalapvetőbb betegjog az egészségügyi ellátáshoz való jog, amelyet a törvény a 6-7.paragrafusaiban így szabályoz:
 
„Minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.
 
Minden betegnek joga van – jogszabályban meghatározott keretek között – az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.”
 
– Meggyőződésem tehát hangsúlyozta az ügyvéd , hogy különböző regisztrációs eljárásokkal nem lehet az ellátást igénylő betegek között szelektálni. Ezt még az egészségügyi törvény is kimondja. Ezek után, mindenki belátására bízom: mit is gondol arról, hogy egy olyan kormányzati szervnek kell megadnia szenzitív adatait – név, lakcím, taj-szám – amely a miniszterelnök „politikai munkaszervezete” és amelynek vezetője az egészségügyért nem is felel. És a lényeg: a Miniszterelnöki Kabinetiroda adatkezelése csakis önkéntes felhatalmazás esetén lehet jogszerű. Ennek elmaradásakor viszont mindenkinek azonos módon, bármiféle diszkrimináció nélkül joga van az egészségügyi ellátáshoz, így a szükséges védőoltás igénybevételéhez is…
 
– Ezek szerint az ilyen regisztrációs eljárás és a rangsorolás összekapcsolása együtt akár már bűncselekménynek is számíthat?
 
– A regisztráció önmagában semmiféle büntetőjogi tényállást nem valósít meg, de annak módja és a vakcina minél gyorsabb hozzáférésének ígérete a fentiek tükrében egy politikai tartalmú, politikai célzatú, önkényes nyomásgyakorlásnak tűnik, amely semmilyen módon nem illeszkedik a hatályos jogrendszerbe – sem a közjogiba, sem a magánjogiba. Így az álláspontom szerint a regisztráció ezen módja tarthatatlan és tűrhetetlen.
 
hirhlikk.hu