Reményteli búcsú a több mint negyed évezredes templomban, Hejőcsabán

2016.04.04 07:18

Gyümölcsoltó Boldogasszony búcsúját tartották a hejőcsabai plébániatemplomban. Az ünnepi szentmisét P. Tamás Barna jezsuita mutatta be.

fotó: Mocsári László
 
A pápai tized feljegyzése szerint már 1334-ben állt Hejőcsabán templom. A török időkben lerombolták, de miután 1762-ben újra benépesült Hejőcsaba, Simon János molnár kezdeményezésére újra felépítették. Még abban az évben felszentelték Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. Berendezését felvidéki mesterek készítették, s ma Hejőcsabán már nemcsak templom van, hanem közösségi ház és szeretetotthon is. – Ezek az információk is elhangzottak a vasárnapi búcsún.
– A hejőcsabai templom a jó hír temploma – mondta Sedon László, a Hejőcsabai Egyházközség plébánosa. – Ma a hagyományos misén túl a templom védőszentjére is emlékeztünk, a Boldogságos Szűzanyára. Azt az eseményt idéztük fel, hogy Gábor angyal hozta a jó hírt, ami nagyon fontos, hiszen nemcsak egy-két embernek szól, hanem az egész emberiségnek.
Orosz Mária szerint a keresztény ember életében reményt jelent a feltámadás ünnepe.
– Reméljük, hogy halálunk után mi is feltámadunk majd, és elnyerjük az örök üdvösséget, ha jó életet éltünk. Ha a világ rossz, akkor is meg kell találni a helyünket benne, és meg kell tanulnunk jobbá tenni azt, hogy szebb legyen, és minél több fiatalt vezessünk a keresztény hit felé.
Kovács István fontosnak tartja a vallási ünnepeket.
– Boldogan jövünk a templomba ünnepelni, mert nagyon nagy esemény Gyümölcsoltó Boldogasszony búcsúja. Reményeink között szerepel, hogy egészségesek leszünk, és hogy Isten megsegít minket. A boldogságot csak az adhatja, ha megbecsüljük egymást, és szeretetben élünk egymással.
A körmenet az udvaron volt, aminek végén a szabadtéri oltárnál álltak meg a hívek.
minap.hu