Rokkantsági ellátásból öregségi nyugdíjba. Mikor jár jobban?

2016.08.14 08:32

Sokakat érdekelhet olvasónk kérdése, aki rokkantsági nyugdíjasként és özvegyként ősszel éri el a nyugdíjkorhatárt. Többek között az is kérdezi, hogy kérheti-e a nyugdíj újbóli megállapítását? Olvasónk kérdéseire Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszol.

Olvasónk így részletezi helyzetét: 2009. december 15-étől rokkantsági nyugdíjban vagyok, és özvegyi nyugdíjat is kapok.1953-as születésű vagyok, és október 12-én betöltöm a nyugdíjas korhatárt. Kérhetem-e a nyugdíjam újbóli megállapítását, illetve az özvegyi nyugdíjét is? A férjem rokkantnyugdíjasként halt meg, és az alapján kaptam a 30 százalékos nyugdíját. Melyik az a nyomtatvány, ahol bejelölöm az új számítást vagy személyesen kell intéznem?

Szakértőnk válasza

Azon személyek, akik 2011. december 31-én I-III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásban részesültek és ezen időpontban 57-ik életévüket már betöltötték, 2012. január 1-től kezdődően ellátásukat már nem saját jogú nyugellátásként kapják, nem minősülnek nyugdíjasnak, ezért nincs akadálya az öregségi nyugdíjuk esetleges megállapításának. Megkeresése szerint Ön a 2009. évtől rokkantsági nyugdíjas volt, ezért figyelemmel a születési dátumára 2012. január 1-jétől a nyugellátása már nem nyugdíjként, hanem azonos összegben, de rokkantsági ellátásként kerül továbbfolyósításra.

Annak érdekében, hogy Ön az irányadó öregségi nyugdíjkorhatára betöltésétől – 2013. október 12-től – ismételten nyugdíjassá váljon, két lehetősége nyílik:

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 32. § (4) bekezdése lehetőséget nyújt, hogy kérelemre az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a rokkantsági ellátás azonos összegben öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. Ebben az esetben gyakorlatilag csupán arról van szó, hogy a 2012. január 1-je előtt megállapított rokkantsági nyugdíja öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra, a nyugellátás újbóli kiszámítására nem kerül sor;

– a másik lehetőség, hogy mivel az öregségi nyugdíj megállapítását nem zárja ki, ha az adott személy rokkantsági ellátásban részesül, kérheti az öregségi nyugdíjának új igényként történő kiszámítását és megállapítását. Ebben az esetben az öregségi nyugdíj összege az igénybejelentés időpontjában hatályos szabályok szerint kerül kiszámításra, amely összeg eltérhet a már folyósításra kerülő rokkantsági ellátás összegétől. Fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a lehetőséggel viszont kizárólag abban az esetben élhet, ha a rokkantsági ellátása az első pontban említett kérelme alapján már nem öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a fent említett lehetőségekről vélhetően már tájékoztatást nyújtott Önnek, hiszen az érintett személyi körnek a nyugdíjkorhatáruk betöltése előtt 2 hónappal tájékoztatást nyújt az öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségeiről.

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy az öregségi nyugdíj újbóli kiszámítását kizárólag egy új igénybejelentés benyújtásával lehet kérelmezni, amelyben egyértelműen jelezni szükséges, hogy a nyugellátás megállapítását kizárólag abban az esetben kéri, amennyiben az új megállapítás magasabb összegű nyugellátást eredményez, mint a rokkantsági ellátásnak öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítása. Az ily módon benyújtott öregségi nyugdíjigények elbírálása során az eljáró nyugdíjbiztosítási szervek olyan eljárást folytatnak, hogy az igénybejelentésre tekintettel előzetes számítást végeznek az öregségi nyugellátás várható összegére vonatkozóan. Ennek eredményéről külön tájékoztatást nyújtanak az érintett igénylők részére.

A tájékoztatást követő 15 napon belül dönthet majd az érintett igénylő arról, hogy a rokkantsági ellátással azonos összegben folyósított öregségi nyugdíjat vagy az új összegben megállapított öregségi nyugdíjat kívánja-e igénybe venni. Mivel az öregségi nyugdíj megállapítása a rokkantsági ellátás folyósításának megszüntetését eredményezi, ezért a fenti eljárással kiküszöbölésre kerül, hogy az érintett személynek a számára alacsonyabb összegű ellátás kerüljön öregségi nyugdíjként továbbfolyósításra.

Felhívom a figyelmet, hogy az öregségi nyugdíj igénylését írásban, kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon – K02 – a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervénél vagy elektronikus űrlapon kell igényelni. (a nyomtatványon nincs külön feltüntetve a választási lehetőség, azt a nyomtatvány ötödik oldalán található „megjegyzés” rovatba célszerű jelezni.) A nyugdíjbiztosítási szervek kizárólag az igénybenyújtást követően tudnak intézkedni a fent említett előzetes számítás elvégzéséről és a tájékoztatásról.

Fontos megemlíteni, hogy az öregségi nyugdíj megállapításának feltétele, hogy az érintett személy a nyugellátás megállapításának kezdő napján ne álljon biztosításra kötelező jogviszonyban, ezért amennyiben Ön jelenleg esetleg munkaviszonyban áll, a nyugellátás megállapíthatósága érdekében a munkaviszonyt meg kell szüntetnie.

Végezetül szeretném tájékoztatni, hogy az elhunyt házastársa jogán megállapított özvegyi nyugdíjának újraszámítására nincs jogszabályi lehetőség.

adozona.hu