Rosszul járhat, ha nem dönt. Rokkantsági vagy öregségi nyugdíj?

2016.09.16 07:21

Kérhet a nyugdíjbiztosítótól próbaszámítást. Annak kiküszöbölésére, hogy alacsonyabb legyen az ellátás, a nyugdíjbiztosító egyértelműen tájékoztat, mennyi a jelenleg folyósított rokkantsági ellátás és mennyi lenne az öregségi nyugellátás. Segítünk választani.

A rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1-jei módosítását követően az egészségkárosodott személyek részére már nincs lehetőség rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás megállapítására. Számukra ettől kezdődően már a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) hatálya alá tartozó úgynevezett rehabilitációs és rokkantsági ellátás állapítható meg.

A Mmtv. hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi szabályozás szerint megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátások továbbfolyósítására sincs lehetőség. Ettől kezdődően azok a személyek, akik 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesültek, attól függően, hogy az ellátórendszer átalakítása időpontjában hány évesek voltak, továbbá milyen rokkantsági csoportba tartoztak, korábbi nyugellátásuk azonos összegben öregségi nyugdíjként, rokkantsági ellátásként vagy rehabilitációs ellátásként kerülhetett továbbfolyósításra.

Öregségi nyugdíjként azon személyek rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátása került továbbfolyósításra, akik 2011. december 31-ig a 62-ik életévüket már betöltötték. Azok a rokkant, baleseti rokkant személyek viszont, akik 2011. december 31-én még nem töltötték be a 62-ik életévüket, korábbi nyugellátásuk már nem nyugdíjként, hanem rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásként került továbbfolyósításra.

A 2012. január 1-ig hatályos szabályozás szerint, ha a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, ellátása továbbra is rokkantsági nyugdíjként került továbbfolyósításra, a nyugdíjkorhatár betöltését követően nem volt lehetőség az öregségi nyugdíj újbóli megállapítására. Az előzőekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a korábbi szabályozás szerint megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátások összege hasonló szabályok alapján került kiszámításra, mint az öregségi nyugdíj.

Az Mmtv. alapján megállapításra kerülő rokkantsági, rehabilitációs ellátások összegének meghatározása viszont már eltér az öregségi nyugdíj összegének megállapítására vonatkozó szabályoktól. Az új ellátórendszerben megállapítható ellátások rendszerint alacsonyabb összegű ellátást eredményeznek.

adozona.u