Tiltakoznak az OEP felszámolása ellen

2016.04.11 06:25

Bár kevesen dicsérték az elmúlt években az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tevékenységét, az intézmény megszüntetését az egészségügy szakmai szervezetei és neves szakemberei is elhibázott lépésnek tartanák – derült ki lapunk körkérdése alapján.

Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője január végén jelentette be, hogy 73 háttérintézményt meg akarnak szüntetni vagy be akarnak olvasztani. A bürokráciacsökkentés keretében a legtöbb intézménye a humántárcának szűnne meg: a 26-ból 10 maradhatna önálló. Várhatóan nem ússza meg a feldarabolást az OEP sem. A kormány várhatóan hétfőn dönt a szervezetek sorsáról.

Az egészségbiztosító átalakításáról több verzió is szerepelt még néhány napja abban a tervezetben, amely a sajtóhoz is eljutott. E szerint felszámolhatják teljes egészében a hivatalt, vagyis a pénzügyi ellátások folyósítását – gyes, gyed, táppénz, rokkantnyugdíjak – azonnal áthelyezik a nyugdíjfolyósító főigazgatósághoz, amely egy év múlva beolvad az államkincstárba. Ebben az esetben az egészségügyi ellátórendszer finanszírozása, benne a gyógyszertámogatás az Emberi Erőforrások Minisztériumához kerülhet. Egy másik verzióban az egészségbiztosító önálló intézményként működhetne tovább, de a pénzbeli ellátásokat már nem a szervezet utalná.

Az OEP a rendszerváltás óta független

Csehák Judit volt egészségügyi miniszter, aki először még a Németh-kormányban bábáskodott az önálló társadalombiztosítási rendszer kialakításánál, rémesnek és szomorúnak nevezte a mostani kormányzati terveket. Mint mondta: olyan elődök hatására, mint Baross Gábor, aki kereskedelmi miniszterként 1891-ben törvényben tette kötelezővé a munkás-betegbiztosítást, készült el a rendszerváltáskor a jogszabály, amely saját lábra állította a társadalombiztosítást. Az ágazatot többször is miniszterként irányító Csehák szerint „azóta ahelyett, hogy jobbítottuk volna, inkább csak romboltuk az intézményt".

A különböző kormányok között csak abban volt folytonosság, hogy megpróbáltak visszavenni a társadalombiztosítás önállóságából. Az egységes társadalombiztosítási rendszer már az új alaptörvényben sincs benne, az OEP felszámolása az államosítás utolsó lépése. Szerinte nem cselekszik helyesen a kormány, mert emiatt­ nem lesz valóságos vásárló az egészségügyi szolgáltatások piacán. Ehhez hozzátette: bár az is lehet, hogy miután az egészségügyi ellátások mind nagyobb részét az emberek már zsebből fizetik, csökken a jelentősége, hogy a maradékot ellenőrzi-e valaki.

Oberfrank Fe­renc, az OEP egykori főigazgatója szerint csak a kormányzati szándék megismerése után lehet szakmai véleményt megfogalmazni az egészségbiztosí­tó jövőjét illetően. A kormányzat szándékát viszont eddig sikerült titokban tartani. Úgy értékeli, hogy a kormányzat az átalakításnak ebben a szakaszában a teljes felelősséget magára akarja vállalni. Erről ő lebeszélte volna a döntéshozókat, ha megkérdezik. Azt csak reméli, hogy végül olyan átfogó koncepció mentén zajlik majd a hivatal átalakítása, amely a minimumra korlátozza a várható zavart és veszteséget.
hirdetés

Sinkó Eszter, a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság volt elnöke totális félreértésnek tartaná az OEP megszüntetését, szerinte ha ez megtörténik, az intézmény feladatait a mostaninál csak rosszabb színvonalon lehet ellátni. Úgy fogalmazott: ha az OEP az utóbbi időben nem is látta el feltétlenül valamennyi funk­cióját, így például az ellátásszervezési feladatainak nem sikerült megfelelnie, de jól működött a gyógyszeres közbeszerzések lebonyolításában, valamint hozzálátott a betegregiszterek rendbetételéhez. A pénztár áll szerződésben a szolgáltatókkal, ennek alapján kérhető számon, hogy az ellátók milyen szolgáltatást nyújtanak.

– Ha az OEP mostani funkciói szétosztásra kerülnek, akkor minden, amit az egészségügyi rendszerről gondoltunk és az átalakításáról eddig hittünk, megsemmisül, anélkül, hogy bármi pozitív eredménye lett volna – mondta.
Az OEP megszüntetése ellen közleményben tiltakozik az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete és a Magyar Orvosi Kamara is.

nol.hu