Továbbra is veszélyben vannak az idősek

2015.02.07 14:05

Továbbra is bevetnek minden lehetséges eszközt a bűnözők, hogy kifosszák az általuk könnyű prédának tekintett éltes embereket. A statisztikák szerint nem csökken az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, amiben jelentősen közrejátszik a szépkorúak óvatlansága is. Akkor is beengedik lakásukba a magukat nyomozónak, gáz- és villanyszerelőnek kiadó embereket, ha azok nem igazolják magukat. A legtöbb emberölést, lopást és rablást a fővárosban és Pest megyében követik el ellenük; a legtöbb könnyű és súlyos testi sértést Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében regisztrálták – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

A bűnügyi statisztikai adatok szerint minden erőfeszítés ellenére folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a szépkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma. Évente körülbelül 40-50 ezer időskorú – az összes sértett egyötöde – ellen követnek el bűncselekményt. Egyre többen esnek áldozatul betörőknek, besurranóknak, trükkös csalóknak, tolvajoknak vagy akár rablóknak.
 
Több mint 30 bűncselekmény a számlán
Tavaly év végén bukott le Kőbányán az a banda, amely kifejezetten idősek kifosztására specializálta magát. Nem is akárhogyan: rendőrnyomozóknak adták ki magukat, így jutottak be az idős emberek otthonába. Ha már betették a lábukat az ingatlanba, ritkán távoztak üres kézzel, eddig több mint harminc bűncselekményt kötöttek a csoporthoz a kőbányai rendőrkapitányság nyomozói.

A gyanúsítottak különböző trükkökkel károsították meg az idős embereket: az egyik, hogy valamilyen ürüggyel egyikük szóval tartotta a nyugdíjast, ezzel elterelte a figyelmét társairól, akik a diskurzus közben ellopták a lakásban található értékeket.

Máskor arra hivatkozva vetették elő a szépkorúakkal a készpénzüket, hogy a nyugdíjat kézbesítő postás hamis bankjegyeket adott át számukra. Ilyenkor vagy lefoglalták a bankókat, vagy ha erre nem volt lehetőségük, megfigyelték, hová helyezi vissza az ingatlantulajdonos, majd jött a már bevált csel, egyikük elterelte az idős ember figyelmét, amíg a másik a kifigyelt rejtekhelyről elemelte a pénzt. A bandát végül összetett rendőri akció keretében sikerült lebuktatni.

– A Budapest egész területén működő csoportot úgy sikerült elfognunk, hogy elemeztük a bűntények helyszíneit, a kapott személyleírásokat és az elkövetési módokat. Így szűkült le az a kör, amelyben az elkövetőket kerestük és végül elfogtuk – mondta el lapunknak Bartus Zoltán, a kőbányai rendőr-kapitányság vezetőhelyettese. Hozzátette: öten kerültek előzetes letartóztatásba, mindegyikük ült már korábban hasonló cselekmények miatt.

A nyomozók várják további sértettek jelentkezését, akiket a fenti módon szabadítottak meg pénzüktől, értékeiktől tavaly; eközben folyik a már lefoglalt bűnjelek tulajdonosainak beazonosítása is.

Csellel
Sajnos a Kőbányán lebukott csoport nem az egyetlen az országban, amely kifejezetten az idősekre specializálta magát, elég csak az ároktői bandát megemlíteni, amely az Alföld falvait, tanyavilágát tartotta hosszú ideig rettegésben. Bár az ároktői romák brutalitása nem egyedi jelenség, az idősekre specializálódott bűnözők általában inkább cselt alkalmazva lopják meg a hajlott korúakat.

Trükkjeik tárháza kifogyhatatlan: az elkövetők nemcsak rendőrnek adják ki magukat előszeretettel azért, hogy a célszemély bizalmába férkőzzenek és otthonába jussanak, hanem akár a vízművek, a gázművek, az önkormányzat vagy akár a nyugdíjfolyósító intézet alkalmazottainak is.

Kedvelt fortélyuk még, hogy megfigyelik, van-e a nyugdíjasnak unokája, esetleg más közeli hozzátartozója, majd felhívják az idős embert az unoka nevében azzal, hogy bajba került, segítsen rajta a nagyszülő. A telefonáló hozzáteszi: egy barátja hamarosan felkeresi a nagymamát, nagypapát, akinek adja majd át a nagyszülő a küldönc által kért összeget, így megúszhatja a további bajt/büntetést.

Kihasználják a magányt
Az efféle fortélyok azért is aggasztók, mert a népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, betöltötte a 60. életévét. A koros emberek életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból adódóan, és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak az átlagnál, ezáltal fokozottan veszélyeztetettek bizonyos bűncselekményekkel szemben. Egészségi állapotuk, sokszor magányos, elszigetelt életmódjuk és anyagi lehetőségeik miatt kevésbé képesek a bűncselekmények elleni védekezésre.

Az idősek sérelmére elsősorban vagyon elleni bűncselekményeket, ezen belül trükkös, besurranásos, betöréses lopásokat, zsebtolvajlást, továbbá csalást és rablást követnek el.

– A korábbi évek tapasztalataihoz képest nem beszélhetünk újabb elkövetői magatartásokról, módszerekről – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az ORFK sajtóosztálya.

A bűnesetek során ugyanakkor nagy a szerepe annak, hogy az elkövetők gyakran az időskorúak jóhiszeműségét, segítőkészségét, magányát használják ki. A szépkorúak viszonylag könnyen kötnek ismeretséget, túlzott bizalommal, segítőkészséggel fordulnak az idegenek felé, ezáltal az elkövetők nagyobb nehézség nélkül férkőzhetnek a közelükbe. Így aztán amint a rendőrség bűnelemzései rámutatnak, leggyakrabban saját otthonukban válnak áldozatokká. Ezek az emberek korábban már valamilyen módon kapcsolatba kerültek az elkövetővel, illetve az elkövetői körhöz tartozókkal, akik sokszor utazó árusként, házalóként, alkalmi munkavégzést vállalva (vagy színlelve) jelennek meg az idős emberek környezetében.

Statisztikák
Az eltulajdonított értékre vonatkozóan a rendőrség – bűnügyi érdekből – nem adhatott tájékoztatást. A statisztikai kimutatásaikból az viszont kitűnik, hogy az időskorúak sérelmére a legtöbb lopást, rablást és emberölést a fővárosban és Pest megyében követik el, míg a legtöbb könnyű és súlyos testi sértéses eseteket Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben rögzítették.

A rendőri eljárásban regisztrált, időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények számát 2011–2013-ban országos viszonylatban az alábbi táblázatba foglalt számsorok mutatják. (A táblázatban közölt adatok tekintetében nem beszélhetünk kifejezetten helyszínre „szűkített” kategóriáról, mivel a sértett otthonában elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan a rendőrség nem folytat adatgyűjtést.)Jól kivehető a tendencia, amely szerint 2011-hez viszonyítva a következő évben jelentősen esett országos szinten az emberölések száma, ugyanakkor emelkedett a lopásoké. Szerencsére utóbbi mutató tavalyelőtt ismét csökkent, igaz, az életellenes cselekmények száma újra nőtt. Rablás áldozatául évről évre kevesebb szép kort megélő ember esik, ugyanakkor a könnyű és súlyos testi sértéses esetek száma viszonylag állandónak mondható.

A rendőrség kiemelt hangsúlyt helyez az idősebb korosztály önvédelmi képességeinek fokozására, megelőzést célzó előadásokat, tájékoztatókat tart, felhívásokat jelentet meg, továbbá közvetíti az Áldozatsegítő Szolgálat, valamint a civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások elérhetőségét.

A megelőzés szempontjából a legfontosabb feladat láthatóvá tenni az áldozattá válás reális kockázatát, és egyben megismertetni a korcsoporthoz tartozókat az elkerülés, a megelőzés eszközeivel, módszereivel – hangsúlyozta az ORFK.

Az idős, védtelen emberek esetében alapvető fontosságú a rendszeres segítő célzatú ellenőrzés, a közvetlen és gyors tájékoztatás. A közrendvédelmi szolgálat munkatársai ezért időközönként tájékoztatást, felvilágosítást, szükség esetén segítséget nyújtanak az idős emberek lakásán. Az ellenőrző munkába bevonják azokat a személyeket – többek között a postást, háziorvost, szociális munkást és a polgárőrség munkatársait –, akik feladatukból adódóan napi kapcsolatban állnak az idősekkel.

Ma már minden rendőrkapitányságon tevékenykedik áldozatsegítéssel foglalkozó szakember, akinek nevéről, elérhetőségéről a rendőrség épületében elhelyezett plakátok adnak tájékoztatást. Segítségével lehetőség nyílik oldott légkörben, eljárási kötöttségektől mentesen beszélgetni, tájékozódni, tanácsot kérni.


mno.hu
Velkei Tamás