Új szabályok védik az előfizetőket

2015.09.02 06:45

Életbe léptek a tévé-, internet- és telefon-előfizetőket védő új szabályozások, ezentúl a szerződéskötés, módosítás és a szerződésbontás is egyszerűbb lesz, a szolgáltatóknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk. A hatóság szerint az új rendelet hatékonyabb fellépési lehetőséget teremt a tisztességtelen, az előfizetőknek és a piacnak egyaránt ártó szolgáltatói gyakorlatokkal szemben.

Szinte teljesen megújulnak az előfizetői szerződésekre vonatkozó hírközlési szabályozások a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság új rendeletének értelmében. A hatóság tájékoztatása szerint a jogszabályváltozások legfőbb célja, hogy a korábbiaknál jóval erősebb jogi védelmet nyújtsanak a felhasználóknak az előfizetői szerződések megkötésével, módosításával, megszüntetésével kapcsolatban. Nagyobb hangsúlyt kap a szolgáltatók felelőssége, a kiskorúak védelme is. A szolgáltatóknak szeptember elsejétől kell alkalmazniuk az új szabályokat.

Ezentúl sokkal átláthatóbbak lesznek az általános szerződési feltételek és valamennyi, előre látható költséget is mindenképp ismertetni kell. A szerződés változásai annak megkötése után is jól nyomon követhetők lesznek, a kétoldalú szerződésmódosításra pedig csak a felek ténylegesen egyező akarata esetén kerülhet sor, az előfizetők hallgatásával nem lehet "észrevétlenül" módosítani. Határozatlan idejű szerződés egyoldalú módosításakor a szolgáltatók csak akkor változtathatják a szolgáltatás díját, ha azt meghatározott költségnövekedés vagy az infláció indokolja, és az emelés indokáról is tájékoztatniuk kell az előfizetőket.

A mobiltelefon-, mobilinternet-, műholdas és földfelszíni digitális televízió szolgáltatásoknál az előfizetők a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől számított 14 napon belül felmondhatják a szerződést, ha a szolgáltatás nem, vagy nem megfelelően működik. A szerződés megszűnésének költségeit ebben az esetben a szolgáltatóknak kell állniuk. Hívásindításkor a hívás díjmentes megszakítására a telefonszolgáltatók ezentúl kötelesek legalább 5 másodpercet biztosítani a hívó fél számára a korábbi 3 másodperc helyett a hangpostára irányítás előtt. Automatikus kötbér is jár majd az előfizetőknek a hibaelhárításról és a szolgáltatás újbóli elérési lehetőségéről szóló értesítés késésekor vagy elmaradásakor.

Az előfizetők a jövőben akkor is jogkövetkezmények nélkül felmondhatják a határozott idejű szerződést, ha a szolgáltatás minősége hosszabb időn keresztül rendszeresen rossz, a szolgáltató a szerződés lényeges tartalmát jogsértően módosítja - például díjat emel -, vagy a szerződésben szereplő műsorcsatornák közül akár csak egyet is jogsértően kivesz. Ezen felül a kiskorúak védelme érdekében az internet-szolgáltatók kötelesek a honlapjukon könnyen megtalálható helyen közzétenni a káros tartalmakat szűrő szoftverek elérhetőségét és a használatukra vonatkozó tájékoztatást.

Az új szabályozással kapcsolatban - a szolgáltatót érintő változásokról, az ügyfelek tájékoztatásáról - szerettük volna megkérdezni a Telenor Magyarország Zrt.-t, megkeresésünkre lapzártánkig nem kaptunk választ.

nepszava.hu