Új támogatási formákat vezet be a Budavári Önkormányzat

2015.02.28 21:08

A korábban már megismert szociális ellátási formák mellett új támogatási formákat is bevezet márciustól a Budavári Önkormányzat. Többek között támogatást biztosít a 80 év felettieknek a tüdőgyulladás, a csecsemőknek a rota vírus elleni védőoltásra és a mosható pelenka programra, de a Budavári Egészségkártyával a rászorulók gyógyszervásárlását segíti.

Márciustól átalakul a szociális ellátások rendszere. A jogszabályi változások miatt a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete új szociális rendeletet alkotott, amelyet a Képviselő-testület nagy többséggel fogadott el február 27-én.

A korábban megismert szociális ellátások rendszere tovább bővült a kerületben. A Szociális Kártya, az adósságkezelési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a születési támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, az iskolakezdési támogatás, a lakás-helyreállítási támogatás, az időszaki támogatás, az uszodabérlet-támogatás és a szociális tanulmányi ösztöndíj –program mellett márciustól elindul a Budavári Egészségkártya program, a mosható pelenka program és az oltási támogatás rendszere is kibővül. Az aktív korúak ellátása - amelyet korábban az Önkormányzat biztosított - a kerületi kormányhivatal hivatal hatáskörébe kerül.

Budavári Egészségkártya program
A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétől bevezetésre kerül a Budavári Egészségkártya program, amely havi 6.000 Ft összegű természetbeni támogatást jelent főként az idős, diagnosztizált krónikus betegségben szenvedők számára. A 6000 forintos havi támogatást az Önkormányzat a Budavári Egészségkártyára tölti fel, amely – hasonlóan a Budavári Szociális Kártyához – csak meghatározott célokra, jelen esetben kizárólag gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlására használható fel. A kártya valamennyi kerületi gyógyszertárban valamint a kerület határán lévő nagyobb gyógyszertárakban érvényesíthető.

Az ellátásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, aki a háztartásában egyedül él, és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, családos esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át; ; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri. Jogosultak a 80. életévét betöltött személyek is, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum 20 %-át eléri.

Oltási program
Az Önkormányzat az egészség-prevenciós programrészeként a védőoltások költségének részbeni átvállalásával is támogatást nyújt a kerületben élőknek. Az újszülöttek esetében a rota vírus elleni oltást támogatja, míg a 80 éven felüliek esetében a tüdőgyulladás elleni védőoltás teljes költségét átvállalja.

Támogatás a mosható nadrágpelenkára
Márciustól az Önkormányzat elindítja a mosható nadrágpelenka programot is: és a környezettudatos szemlélet erősítésével a gyermeket nevelő rászoruló családoknak segítséget nyújt a mosható nadrágpelenkák megvásárlásához. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a nagycsaládosok, a tartósan beteg gyermeket nevelők kaphatják meg, valamint azok a gyermekek, akiknek ezt az orvos javasolja. A támogatási összeg mértéke rászorultsági alapon, sávozva került meghatározásra.

Önkormányzati lakásfenntartási támogatás
Márciustól a normatív lakásfenntartási támogatás új néven, önkormányzati lakásfenntartási támogatás néven jelenik meg az ellátások között, amely a rászorulók részére alkalmanként 15.000 Ft támogatást jelent. A lakásfenntartási támogatásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja. A támogatás közös költség kifizetésére, a lakbér kifizetésére, illetve a rezsiköltségek kifizetésére fordítható.

A korábban a kerületben más megismert szociális ellátási formák továbbra is elérhetők.
A Szociális Kártyán keresztül havi 10.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat az alapvető élelmiszerek megvásárlására és az összeg csak a meghatározott célra fordítható. Továbbra is igénybe vehető az adósságkezelési támogatás azon szociálisan rászorult személyek részére, akik rezsi-hátralékot halmoztak fel.

A kerületben élő családok jogosultak a születési, és évente egyszer az iskolakezdési támogatásra, de továbbra is igényelhető a rászoruló diákok középiskolai és felsőoktatási tanulmányait segítő szociális tanulmányi ösztöndíj is.

Elsősorban az idősebbek részére nyújt segítséget a lakás-helyreállítási támogatás, amelynek segítségével olyan kisebb állagmegóvási munkák végezhetők, mint a tisztasági festés, az elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek, fűtőberendezések korszerűsítése, szakszerű tisztítása és karbantartása, szén-monoxid érzékelő-riasztó berendezés felszerelése.

Az önkormányzat a rendkívüli élethelyzetekben eseti települési támogatást, krízistámogatást, szociális kölcsönt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, temetési segélyt és köztemetést is biztosít.

OrientPress Hírügynökség