Van-e szükség adatellenőrzésre csekkbefizetésnél? Utánajártunk!

2017.07.28 17:37

Kezdetben kisebb zavart okozott a postákon egy június végén hatályba lépő európai uniós rendelet. A szabályozás értemében bizonyos esetekben – csekkes befizetéseknél – adatellenőrzési kötelezettsége van a Magyar Postának.

A postai eljárást érintő változás hátterében az Európai Unió azon rendelete áll, amely arra kötelezi a fizetési szolgáltatókat, hogy minden tagállamban a pénzforgalmat a megfelelő adatok kísérjék. Az ügyfeleknek és a tapasztalatok alapján a postai dolgozóknak sem volt egyértelmű, hogy az adatellenőrzést milyen befizetéseknél kell végrehajtani. Egy olvasónk hívta fel a figyelmet a problémára, mi pedig utánajártunk.
 
Megkérdeztük a Magyar Postát, és pontos tájékoztatást kértünk a csekkek befizetésével kapcsolatos tudnivalókról.
 
A posta válasza szerint továbbra sincs semmilyen adatellenőrzési kötelezettség azoknál a csekkeknél, amelyek M jelzésűek; ezek az adó, a pénzbírság és az illetékek befizetésére használt csekkek.
 
A fehér csekkeknél 300 ezer forintig nem szükséges adatellenőrzés, az összeghatár fölött azonban igen.
 
A sárga csekkeknél akkor nincs szükség az adatellenőrzésre, ha az utalványon az FM jelzés szerepel, és az összeg nem haladja meg a 300 ezer forintot. A 300 ezer forint feletti adatellenőrzési kötelezettség ugyanakkor már korábban is fennállt. FM jelölést az áru és szolgáltatás ellenértékének befizetéséhez kapcsolódó csekkek kapnak, ezt a gyártó tünteti fel a számlatulajdonosok nyilatkozata alapján.
 
Ha a sárga csekken nincs M vagy FM jelzés, akkor a postai ügyintéző vizsgálja meg, hogy a befizetés mentesíthető-e az adatellenőrzés alól. Ha nem mentesíthető, akkor összeghatártól függetlenül a személyazonosság igazolása szükséges a személyazonosítási okmány és a lakcímkártya bemutatásával. A postai ügyintézők csupán a befizető nevét és lakcímét ellenőrzik, és rögzítik, amennyiben az szükséges.
 
A rózsaszín csekkek esetén összeghatártól függetlenül szükséges az adatellenőrzés – tájékoztatott a Magyar Posta.
 
Arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha egy ügyfél vitatja az adatszolgáltatás szükségességét, a posta így válaszolt: – Ha befizetésnél szükséges az adatellenőrzés, de a befizető nem tudja vagy nem hajlandó megmutatni személyi okmányait, akkor az ügyfél a csekket nem fizetheti be.
 
Kiemelték, ezek a szabályok nem kizárólag a postát érintik, a banki befizetéseknél ugyanezen rendeleti előírások érvényesülnek már évek óta.
A posta elmondása alapján, ha az ügyfélnek mégis panasza vagy észrevétele lenne a csekkes befizetéssel kapcsolatban, személyesen bármely postán, vagy a központi ügyfélszolgálaton, illetve telefonon, levélben, interneten tehet panaszt.
 
Tapasztalatunk szerint a napokban már nyoma sem volt fennakadásnak, rendben megtörtént a befizetés. Úgy, ahogy a tájékoztató alapján az adott csekket kezelnie kellett a postai dolgozónak.
 
 
Az alkalmazott törvény és rendelet
A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szól. E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete szerint a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása és a pénzmosás megelőzése érdekében a fizetési szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy a pénzátutalások teljes körűen nyomon követhetők legyenek, így a pénzátutalásokat a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó adatok kísérjék, továbbá a pénzeszközök átutalása előtt kötelesek a fizető fél adatainak valódiságát ellenőrizni.
 
mti.hu