Vége a türelmi időnek: mától jönnek a gigabírságok

2015.07.01 08:22

Jó dolog nyáron a kerti fák árnyékában hűsölni, már ha van kertes házunk vagy nyaralónk, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy mindez kötelezettségekkel is jár. Mától például már komoly bírságot is kaphat az, akinek a telkén parlagfüvet találnak.

Nem árt sietnie a parlagfű-mentesítéssel azoknak, akiknek földje, kertes háza, vagy éppen hétvégi telke van; a jogszabály szerint ugyanis
minden földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A felvett jegyzőkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) július 1-jétől már bírságot is kiszabhat a parlagfű miatt!

Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és belterületen egyaránt.

Belterületen azonban az ingatlan méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon, mivel a lakóövezetben virágzó parlagfű nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára. Amennyiben az érintett nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik.

Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is az "ügyfélnek" kell megfizetnie. Külterületek esetében a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai, míg belterületeknél az önkormányzat jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült költségeket, melyek magukban foglalják:

- a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta),

- a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a helyszínre)

- a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban felmerült hivatali költséget.

- külterületek esetében az ingatlanügyi hatóságnál felmerült valamennyi költséget.

Kibújni az intézkedés alól idén is nehéz lesz, ugyanis a NÉBIH tájékoztatása szerint 2015-ben szintén tervezik a parlagfüves területek helikopterrel történő (légi) felderítését.
A parlagfüves területek légi felderítése segítségével rövid idő alatt nagy területek vonhatók ellenőrzés alá. A megyei hatóságok visszajelzése alapján a korábbi években a légi felderítés következményeként javult a gazdálkodók, földtulajdonosok hozzáállása és önként elvégezték területük parlagfű mentesítését - mondta NÉBIH

Így szabaduljon meg a parlagfűtől
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei a mezőgazdaságilag nem művelt területeken a parlagfű visszaszorítására a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálást javasolják. A mezőgazdasági területeken a növényvédőszeres és mechanikai gyomirtás megfelelő időben történő elvégzésével a parlagfű ellen hatékonyan lehet védekezni, később a parlagfű eltávolítása már csak a kultúrnövény károsodásával oldható meg.

penzcentrum.hu