Visszamenőleg is igényelhető a nyugdíj

2021.01.14 06:03

Januártól az 1956 második félévében született korosztály éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt, ami esetükben a 64. életév betöltését követő 183. nap.

Ügyintézéste várva
 
Az öregségi nyugdíj a korhatár betöltését követően és legalább húsz év szolgálati idő megszerzése esetén jár.  Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. A nyugdíj megállapításának nem feltétele a munkaviszony megszüntetése, és a nyugdíj mellett egyéni vagy társas vállalkozói tevékenység is folytatható.
 
A nyugellátás a jogosultsági feltételek fennállása esetén visszamenőleg az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.
 
Tizenharmadik havi nyugdíjra az első negyedévben az lesz jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára társadalombiztosítási nyugellátásban részesül.  A tizenharmadik havi nyugdíj összege 2021-ben a nyugellátás 25 százaléka lesz.
 
A nyugellátás iránti igényt kizárólag az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg közölni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a TAJ számot, valamint célszerű csatolni a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat (pl. munkaviszonyról kiállított igazolás, munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv, szakmunkás-tanulói bizonyítvány).
 
Az igénybejelentő lap beszerezhető a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt. A nyomtatvány letölthető és kitölthető formátumban megtalálható a  Magyar Államkincstár honlapján - https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ – ahol a nyugdíj ügyintézéshez online időpontfoglaló is elérhető.
 
dehir.hu